PLM Charity #1 แบ่งปันโอกาส มอบรอยยิ้มเพื่อสังคม ที่บ้านราชาวดี ( ชาย )


สโมสร Purple Mood E-sport จัดกิจกรรม PLM Charity เพื่อ แบ่งปันโอกาส มอบรอยยิ้มสู่สังคม
ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม ขึ้นที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งได้มีการนำของใช้ที่จำเป็นไปบริจาคและมีการเลี้ยงอาหารเย็นให้กับน้องๆ
พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) เพื่อให้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายใน
โดยงานในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย
จาก Corsair , ZOWIE e-Sports , PingBooster , Gspeed Living Plus ที่มาร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศ

แสดงความคิดเห็น