PLM Charity #1 แบ่งปันโอกาส มอบรอยยิ้มเพื่อสังคม ที่บ้านราชาวดี ( ชาย )

สโมสร Purple Mood E-sport จัดกิจกรรม PLM Charity เพื่อ แบ่งปันโอกาส มอบรอยยิ้มสู่สังคมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม ขึ้นที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มีการนำของใช้ที่จำเป็นไปบริจาคและมีการเลี้ยงอาหารเย็นให้กับน้องๆ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) เพื่อให้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายในโดยงานในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีมากมายไม่ว่าจะเป็น Corsair , ZOWIE e-Sports , PingBooster , Gspeed Living Plus ที่มาร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศ


แสดงความคิดเห็น